Pakalpojumi

Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus:

DARĪJUMOS

Latvijā

Eiropas savienības valstīs

Trešajās valstīs

NOZARĒS

Celtniecībā

Nekustamos īpašumos

Kokmateriālu vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā

Rūpnīcas preču vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā

Pārtikas preču vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā

Sabiedriskā ēdināšanā

Pakalpojumos

Loģistikā

REĢISTROS

Ieņēmumu/izdevumu uzskaitē

Debitoru/kreditoru uzskaitē

Algu aprēķinā

Bankas uzskaitē

Pamatlīdzekļu uzskaitē

Kases uzskaitē

Avansa norēķinu uzskaitē

Un vēl: nodokļu optimizācijā, pārstāvībā valsts iestādēs, lēmumu pārsūdzēšanā Valsts Ieņēmumu Dienestā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ( SIA ) un individuālo komersantu ( IK ) dibināšanas dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā, iekšējā auditā, gada un ikmēneša pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā valsts iestādēs elektroniskā deklarēšanas sistēmā ( EDS ), konsultācijās, operatīvo bilanču sagatavošanā, Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādē, pirmdokumentu pārbaudē, apstrādē un reģistrācijā.