Gada pārskati

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk tekstā – GPKGPL) 5.panta otro un trešo daļu mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādu kritēriju robežvērtībām:

  1. bilances kopsumma — 350 000 euro;
  2. neto apgrozījums — 700 000 euro;
  3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10,

un maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādu kritēriju robežvērtībām:

  1. bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
  2. neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
  3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.