Cenas

Cenas

Grāmatvedības reģistri

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa tiek noteikta pēc klienta uzņēmuma attaisnojuma dokumentu skaita (skatīt tabulā) un darījumu sarežģītības pakāpes. Uzņēmuma realizācija, grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē!
0-20
35,00 €
121-150
171,00 €
21-40
55,00 €
151-180
205,00 €
41-60
75,00 €
181-210
240,00 €
61-90
110,00 €
211-240
298,00 €
91-120
138,00 €
241-270
310,00 €

Attaisnojumu dokumentu skaitam mēnesī pārsniedzot 270, ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta vienojoties.

Skonto atlaides

Ja klienta grāmatvedības reģistru skaits pārsniedz 60 gab, viena kalendārā mēneša ietvaros un klients savlaicīgi iesniedz grāmatvedības uzskaites nepieciešamos dokumentus, tad ar nākamo rēķinu piešķiram Skonto atlaidi 2% apmērā kā arī 3% apmērā, ja klients mūsu izrakstīto rēķinu apmaksā trīs darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.